Račanská lokálka

Pozývame vás do Rače, hlavného mesta vína, lepšie spoznať genius loci bratislavského malokarpatského podhoria atraktívnou túrou po Račanskom vinohradníckom chodníku. Čaká na vás krásne prostredie, výborne víno, chutné jedlo a milí ľudia. S našou Račanskou lokálkou sa až tak veľa nenachodíte, o to viac však uvidíte a ochutnáte vo viniciach či pivniciach miestnych vinárov, v závislosti od počasia. Nastúpiť môžete vždy v piatok o 16:00 v Bratislave pod Mostom SNP, alebo o 17:00 a 18:00 v Rači pred Nemeckým kultúrnym domom na ulici Barónka 3 a voziť sa môžete až do 21:00.

O našom dedičstve

Bratislava si zaslúži, aby sa v pásme medzi horou a osídlením zachoval unikátny ekosystém a kultúrna krajina vinohradov. Predstavujú raison d'etre pôvodného osídľovania týchto oblastí a po stáročia vytvárali historickú aj kultúrnu identitu dnešnej Bratislavy. V súčasnosti, aj napriek tlaku developerov, opäť garantujú produkciu výborných vín európskej úrovne. Pre nové generácie pôvodných i prisťahovaných obyvateľov Bratislavy sú ukážkou toho, že môžu vedľa seba harmonicky jestvovať aj moderné sídla aj vinohrady s tradičnou lokálnou produkciou.

Na zachovanie kultúrneho, historického a prírodného dedičstva v mestkej časti Bratislava - Rača je mimoriadne dôležité, aby boli vinári stále ochotní vyrábať vína z hrozna dopestovaného v lokálnych viniciach a aby aj miestni obyvatelia vnímali ich činnosť ako prospešnú pre udržanie rázu krajiny a zdravého životného prostredia. viac informácii na www.racanskychodnik.sk